Nova Jazz Cava

Instal·lació situada a ple centre de la ciutat, de propietat municipal dirigida i gestionada privadament pel Club de Jazz d’Amics de les Arts i JJ.MM.

Ocupa l’espai de l’antiga sala de ball de l’Ateneu Terrassenc, edifici construït el 1896 i catalogat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. Una primera fase de restauració va fer-se amb motiu de la reforma el 1990 de la plaça

o pati interior de l’Ajuntament. La rehabilitació i condicionament definitius per al seu nou ús van finalitzar el 1994. Actualment està destinat a difondre el Jazz.

Les principals característiques d’aquest edifici amb un bon aïllament acústic, són la seva simetria central, amb planta de forma octogonal i la seva gran alçària lliure interior, amb les atractives encavallades de fusta de l’estructura de la

coberta.

Disposa d’una àmplia sala amb bar complert d’aforament màxim de 434 persones, ben climatitzada, amb un mobiliari flexible i confortable, il·luminació adequada, tant escènica com ambiental, i una elevada tecnologia electroacústica.

Cal destacar que aquestes qualitats satisfan les més altes exigències d’una sala de concerts, permetent la informalitat, la mobilitat i la multiplicitat d’usos exigibles a un club de jazz.

• Concerts

nova_jazz_cavaContacte

Passatge Tete Montoliu, 24

08221 Terrassa

Gestió: Club de Jazz d’Amics de les Arts i JJ.MM.

Carrer Teatre, 2 baixos

Carrer Sant Pere, D, 46, 1

08221 Terrassa

Tel. 93 786 27 09

Persona de contacte: Susanna Carmona

difusio@jazzterrassa.org

http://www.jazzterrassa.org

Capacitat: 1 sala
CAPACITAT NOVAJAZZCAVA