Oferta cultural

Terrassa és una ciutat amb una oferta cultural molt intensa i variada que abasta tots els àmbits de la creació i la difusió artística, i que es presenta en uns equipaments adaptats a les necessitats actuals del consum cultural.

Teatre
CAET, Centre d’Arts Escèniques de terrassa és un dels tres centres territorials de creació, producció i difusió d’arts escèniques amb què compta Catalunya en l’actualitat.
www.caet.cat

Música

La Temporada de música que es desenvolupa en els diferents equipaments de Terrassa, ofereix un conjunt de propostes artístiques dissenyades des de excel·lència i dirigides cap a les diferents sensibilitats musicals existents.
Música clàssica: La programació municipal de música clàssica de la ciutat de Terrassa es presenta mitjançant cicles temàtics que es desenvolupen al llarg de tot l’any a diferents espais de la ciutat tenint com a seu principal l’Auditori Municipal però també altres marcs com són els espais històrics i patrimonials, indrets de la vía pública, centres cívics i casals de barri.
Música moderna: La música moderna compta amb un cicle i un espai referents en aquesta disciplina. La Nova Jazz Cava és la sala de concerts per antonomàsia de Terrassa . Es tracta de l’epicentre del jazz , un dels estils més característics de la ciutat . Anualment se celebra el festival de Jazz Terrassa , que històricament ha congregat a les primeres espases del gènere . Pel que fa al cicle , sota el nom de ” Terrassa Música moderna ” s’aglutina una sèrie de concerts que contemplen diversos estils musicals

34-2CONC