Sala Muncunill

La Sala Muncunill està situada a l’interior d’un dels edificis singulars de la ciutat, el Vapor Amat, es va inaugurar l’any 1986 i està gestionada pel Servei de Cultura.

És de planta rectangular, dividida a l’interior en dues parts longitudinals, separades per pilars de ferro colat que sostenen setze voltes catalanes de maó pla. Muncunill hi va experimentar l’obertura de llanternes damunt les voltes, com a

sistema d’il•luminació alternatiu a la tradicional coberta de dents de serra i amb l’objectiu de ventilar la nau. Actualment, es troben tancades per vidres.

SalaMuncunillEstà destinada a oferir un espai municipal on celebrar exposicions divulgatives i alhora potenciar i afavorir la producció artística de la ciutat, voluntat que s’ha consolidat al llarg d’aquest anys amb un

seguiment creixent de les mostres programades.

Disposa d’una gran Sala amb una programació estable d’exposicions. Per tant, qualsevol acte que s’hi vulgui fer estarà subordinat a la disponibilitat de l’espai.

Cal destacar que està al bell mig del nucli cultural de Terrassa, envoltada del Teatre Alegria, la Sala María Plans, l’Institut del Teatre i La Nova Jazz Cava.

12-4MUNCContacte

Plaça Didó, 3

08221 Terrassa

Gestió: Servei de Cultura

Carrer Font Vella, 28

08221 Terrassa

Tel. + 34  93 783 27 11

Persona de contacte: Susana Medina

susana.medina@terrassa.cat/artsvisuals

CAPACITAT SALAMUNCUNILL