Monuments i altres llocs d’interès

5. Casa Jacint Bosch (1912)


Modernisme industrial

Adreça:
Carrer del Teatre, 4
Habitatge unifamiliar que consta de planta baixa i dos pisos, obra de l'arquitecte Josep Ros i Ros, del qual no es coneix cap més construcció a la nostra ciutat.

Destaca la tribuna del pis principal, que sobresurt de la façana en un cos rectangular sostingut per columnes amb capitells florals, i la balconada central de pedra del segon pis que reposa sobre ella.

L'edifici està coronat per tres gablets que emfasitzen els tres eixos verticals de les obertures.