Monuments i altres llocs d’interès

2. Antic Ajuntament de Terrassa (1835)


Modernisme industrial

Adreça:
Raval de Montserrat, 13 / carrer Cremat
Sala d'Actes de l'antic Institut Industrial

1901 - Alexandre de Riquer
1904 - Joaquim Vancells i Vieta

L'edifici es va construir originàriament com a casa de la vila i va mantenir aquesta funció fins al 1898.

Aquell any es trasllada la seu de l'Institut Industrial de Terrassa, fundat el 1873, amb l'objectiu de potenciar el gremialisme dels diversos sectors industrials.

El 1901, Alexandre de Riquer pinta un plafó mural a la sala d'actes del primer pis, que actualment està exposat a la Casa Alegre de Sagrera.

Tres anys més tard, Joaquim Vancells en finalitza la decoració, amb més plafons pintats, i en dissenya el mobiliari, els vitralls i els llums, que encara s'hi conserven.