Foment de Terrassa

edifici fomentSituat entre els barris de la Cogullada i Ca n’Aurell.

Foment de Terrassa, S.A. es va constituir com a instrument per al desenvolupament socioeconòmic del municipi i com a servei local d’orientació l’organització, formació i inserció laboral. Està destinat a

donar tot un conjunt de serveis de suport tant a les empreses, per afavorir els seu desenvolupament i la seva competitivitat, com als ciutadans, per aconseguir la seva inserció, qualificació i adaptació al món

laboral.

foment salaDisposa d’una sala d’actes, una sala de juntes, una biblioteca i aules. Totes les instal•lacions estan equipades

amb ordinador, aire condicionat, megafonia, canó, retroprojector, llum i so, i equip de reproducció audiovisual.

Cal destacar que Foment de Terrassa S.A. és un referent del desenvolupament econòmic terrassenc.

Contacte

Carretera de Martorell, 95

08224 Terrassa

Tel. +34 93 789 11 11

Persona de contacte: Maria Romañach

mariaencarnacion.diaz@terrassa.cat

www.terrassa.cat/foment

Capacitat: 4 sales
CAPACITAT FOMENT