Consells d’autoprotecció

Consulteu en el següent enllaç els consells d’autoprotecció per la Fira Modernista

http://www.terrassa.cat/ca/consells-d-autoproteccio-en-actes-multitudinaris