Biosphere

L’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa renova el distintiu de compromís de sostenibilitat Biosphere 2018

L’acreditació valora el compromís en turisme sostenible.
El distintiu de “Compromís per la sostenibilitat Biosphere” està impulsat per la Diputació de Barcelona, juntament amb l’Institut de Turisme Responsable i la cambra de Comerç de Barcelona, que estableix una metodologia per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis turístics d’una destinació, públics i privats. Aquesta metodologia permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible dels serveis turístics.
Alineada amb aquesta estratègia, l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa ha apostat per la gestió sostenible com a valor central de la seva activitat. El ferm compromís d’afrontar els nous reptes i necessitats derivats dels canvis en les tendències i activitats turístiques, ha adoptat el concepte de desenvolupament sostenible com un instrument cabdal en aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, en la voluntat de trobar tant la satisfacció dels visitants com la dels terrassencs i terrassenques.